Služby

Komplexný servis pre
platené TV programy
vrátane ich predaja
a marketingu.

Jazyková lokalizácia
televíznych programov
a lokálne obchodné zastúpenie.

Produkcia živých
prenosov, prevažne
športových
prenosov

Rokovania s platenými
televíznymi platformami o zaradení do programovej ponuky.

Rokovania o distribúcii platených TV programov
v hoteloch, nemocniciach
STA, a ďalších