Športové
práva, video na vyžiadanie

Šport a športové živé prenosy sú veľmi obľúbené medzi širokou verejnosťou.

Vysoká príťažlivosť športu sa prejavuje v tom, že patrí medzi najvyhľadávanejší obsah v televíznom priemysle, s budúcnosťou práve v lineárnych televíznych službách.

Šport priťahuje veľké publikum. Atraktivita športu ako žánru je hlavne v tom, že sa prevažne konzumuje prostredníctvom priamych živých prenosov.

Aktuálny trend naznačuje a nespochybniteľne ukazuje, že šport je výlučne doménou platenej televízie a mnohé kľúčové súťaže boli pre svoju popularitu presunuté z bezplatných platforiem na platené.

My sa zameriavame na distribúciu športového obsahu a práv, hlavne pre športové televízne programy z nášho portfólia.

Video na vyžiadanie, tvorí súčasť našej ponuky, a hlavne prostredníctvom našich obchodných partnerov (operátorov), poskytujeme VoD obsah, prevažne programy pre dospelých, ale našu knižnicu tvorí aj dokumentárny a detský obsah.

Partneri

Kontaktujte nás