Satelit
Direct-to-Home (DTH)

Satelit (Direct-to-Home) umožňuje vysielateľom ale aj operátorom získať jedinečný dosah, bez ohľadu na skutočnosť, ako je rozvinutá alebo nerozvinutá infraštruktúra danej krajiny.

Tento spôsob príjmu TV služby môžu využívať diváci aj v najodľahlejších oblastiach, a operátor tak môže svojím potenciálnym zákazníkom ponúknuť skutočne celonárodné služby.

Vyspelosť technológie DTH

Jednou z možných komplikácii, ktorej môžu operátori prevádzkujúci DTH potenciálne čeliť, je vyspelosť technológie DTH, avšak technológia umožňuje distribuovať akýkoľvek formát vrátane formátu HD a 4K.

Niektoré moderné DTH platformy poskytujú aj služby spätného vzhliadnutia t.j. „archív televízneho vysielania“, ktorý je možné realizovať prostredníctvom set-top-box-u pripojeného na internet.

Partneri

Kontaktujte nás