Pozemné siete (Káblové, IP a DTT distribúcia)

Ľahký a spoľahlivý prístup k prijímaniu televíznych programov nemusí byť všade rovnaký.

V oblastiach, kde sú k dispozícií káblové, IP alebo pozemné siete, majú diváci ľahký a spoľahlivý prístup k prijímaniu televíznych programov.

To však neplatí pre každého, najmä v oblastiach, kde je pokrytie nedostatočné v závislosti od toho, kde sa diváci nachádzajú.

Partneri

Kontaktujte nás