Dabingové
služby

Vyrábame slovenské a české zvukové verzie audio-vizuálnych diel /AVD/, a tiež aj titulkovanie. Efektívne využívame naše odborné a profesionálne znalosti, ktoré prispievajú k úplnému naplneniu stanovených cieľov, a to kvalitne vyrobiť lokalizovanú zvukovú verziu.

Lokalizujeme a mixujeme len pre vás. Naša spoločnosť disponuje štyrmi nahrávacími štúdiami vybavenými najmodernejšou technikou vrátane možnosti nahrávania AVD v 5.1 zvuku.

Vieme vám ponúknuť aj ďalšie služby

odborné technické poradenstvo v oblasti výroby lokalizovanej zvukovej verzie, efektívnu komunikáciu so zmluvnými partnermi, pre ktorých sa výroba realizuje, vrátane dohodnutia technickej kvality, druhu nosičov, počtu vyhotovených záznamov, zabezpečenie produkčných činností týkajúcich sa výroby slovenských zvukových verzií, vyhľadávanie potenciálnych spolupracovníkov,

výkonných umelcov, ako sú dabingoví herci, režiséri, prekladatelia a úpravcovia textov, ktorí sa na výrobe slovenskej zvukovej verzie zúčastňujú, posudzovanie ekonomickej efektívnosti spolupráce s tretími osobami, pre ktoré sa slovenské zvukové verzie vyrábajú z pohľadu nákladov na výrobu a dohodnutej ceny za výrobu, reklamnú a prekladateľskú činnosť.

Nesporným benefitom je stabilný dlhoročný tím našich spolupracovníkov, čo nám umožňuje zachovať hlavné atribúty našej spoločnosti, ako sú kvalita, profesionalita a korektná spolupráca. V našich štúdiách vám ponúkame nadštandardné lokalizačné služby a individuálny prístup.

Partneri

Kontaktujte nás