Spark

Dokumentárno-diskusný kanál, ktorý sa zameria na atraktívne dokumentárne filmy z divácky najzaujímavejších oblastí, a diskusie.

So zameraním nielen na históriu a prírodu, ale aj na aktuálne témy súčasnosti.

Ukážka kanálu

Viac kanálov

Kontaktujte nás