Spark

So zameraním nielen na históriu a prírodu, ale aj na aktuálne témy súčasnosti.

okumentárno-diskusný kanál, ktorý sa zameria na atraktívne dokumentárne filmy z divácky najzaujímavejších oblastí, a diskusie.

Ukážka kanálu
Na stiahnutie

Viac kanálov

Kontaktujte nás