O nás

IFC Media je jednou z hlavných komerčných zábavných a mediálnych spoločností na Slovensku a v Českej republike.

Činnosť skupiny zahŕňa zábavnú produkciu, distribúciu, výrobu obsahu, lineárnych televíznych programov a dabingu.

IFC Media

Rovnako sme lídrom v oblasti distribúcie platených televíznych programov na českom a slovenskom trhu. Našou prioritou je predvídať, plniť potreby a požiadavky našich partnerov, a tak zabezpečiť rast ich výnosov z distribúcie mediálnych spoločností, tiež plniť potreby v boji proti nelegálnemu príjmu a šíreniu nami zastupovaných televíznych programov.

Prevádzkujeme platené televízne programy pre deti, športové, hudobné a pre dospelých.

Partneri

Kontaktujte nás